Produkty a služby

Business konzultácie

Rada vám pomôžem ako konzultant pri definovaní firemnej stratégie, organizácii strategických workshopov pre manažment, reorganizáciách, riadení zmeny, a pod.

HR konzultácie

Pomôžem vám pri budovaní HR oddelenia ako strategického business partnera, definovaní HR stratégie, nastavovaní HR procesov a nástrojov, nastavení procesu riadenia výkonu a odmeňovania, rozvojových programov pre manažment, interného mentoringu, programu Kľúčových hráčov, definovaní a formovaní firemnej kultúry, firemných hodnôt a pod.

Facilitácia a vedenie workshopov

Profesionálnou facilitiáciou vám pomôžem riadiť diskusiu strategických mítingov a workshopov tak, aby ste efektívne, s vyváženým zapojením všetkých účastníkov dosiahli požadovaný výstup. Dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti využívam na interaktívne zapojenie zúčastnených, a cez uplatnenie rôznych prístupov dovediem skupinu ku generovaniu čo najvhodnejších riešení pripravených na implementáciu.

Koučing

Ako kouč môžem byť vašim partnerom pri odhaľovaní a plnom využití vášho potenciálu jednotlivcov alebo tímov a pomôcť vám čo najlepšie si uvedomiť vaše možnosti a predpoklady tak, aby ste preberali zodpovednosť a vedome rozhodovali v práci a v živote.

Mentoring

Na základe mojich skúseností vám môžem poradiť a spolu môžeme hľadať riešenia ako riadiť a rozvíjať tím, ako riešiť konflikty, riadiť svoju kariéru, pracovné a životné zmeny, ako robiť veci lepšie a efektívnejšie a mať z toho radosť.