Klaudia Bednárová

CEO & Owner, The Bridge – English Language Centre

;br;br;pc

Spolupracovať s Ankou je čistá radosť. Jasne a k veci, ale vždy s úsmevom a dobrou náladou. Konzultovali sme a pripravovali spolu systém hodnotenia a nastavovania KPI pre učiteľov. Pomohla nám vymotať sa z komplikovaných úvah a nastaviť jednoduchý, transparetný a funkčný systém hodnotenia našich lektorov. Prax ukazuje, že Anka mala pravdu, dôležitá je jednoduchosť a funkčnosť.