Martina Rothová

Vedúca HR oddelenia, Magistrát hlavného mesta Bratislava

;br;br;pc

Spoluprácu s pani Hudákovou si nevieme vynachváliť po všetkých stránkach. Vie prirodzene skĺbiť profesionálne skúsenosti s požiadavkami klienta, má skvelé komunikačné schopnosti a dar vycítiť, aký typ pomoci od nej klient očakáva. Silná integrita za každých okolností, ako aj schopnosť prioritizovať dávajú základ mimoriadnej efektívnej a plodnej spolupráce. V akejkoľvek téme ľudských zdrojov je prvá osoba, na ktorú sa s dôverou obraciame.