David Hrdlička

CFO / Board Member / Executive Director, STADA Group CZ

;br;br;pc

Spolupráci s Ankou Hudákovou jsem zahájil na základě zjištěni, že kolegové nereagovali na naší společnou komunikaci jak bych si představoval. Po několika rozhovorech s Ankou, kdy mě poskytla pohled z druhé strany, ale zároveň i dala konkretní rady jak vúbec přistupovat k očekávaní a následně k efektivní komunikaci, jsem zjistil, že pro dosahovaní stanovenych cilu v komunikaci nejde vždy o vitězství argumentu.

;br

Díky Ance se teď časteji zamyslim nad dopadem zpúsobu víc než obsahu rozhovoru. Rovnež mé rozhovory s Ankou dávají i možnost jiného pohledu založené na zkušenostech z nejvyšších HR roli. 

;br

Díky coachingu a mentoringu s Ankou v komunikaci získávám širší spektrum dovedností, a v tom vidím nejvetší přínos pro mě osobne a věřím, že i pro mé okolí, stanovují si méně překážek a lépe večer usínam 🙂