Drahomíra Mandíková

Riaditeľka Corporate Affairs Asahi Breweries Europe & Členka Predstavenstva Plzeňský Prazdroj Slovensko

;br;br;pc

Vynikajúca spolupráca a komunikácia, rýchle pochopenie potrieb organizácie a výnimočná energia. Anna Hudáková je vždy o dva kroky vpred, kladie správne otázky, je schopná počúvať a zároveň pomenovať veci pravým menom, pomôcť vysloviť čo je skryté a vyprovokovať úprimnú debatu. Nevyhýba sa skrytému napätiu vo vzťahoch či procesoch v organizácii, naopak dokáže otvoriť potláčané problémy a pomôcť ich konštruktívne riešiť. Či už po individuálnych diskusiách alebo teamových workshopoch ku firemnej kultúre a modele byznysu, naši manažéri, ktorí boli v kontakte s Annou sa cítili motivovaní, s chuťou veci posúvať dopredu. Anna dokáže zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti HR v profesionálnom vedení workshopov, pri zadefinovaní role businessu, nastavení správnej štruktúry, definovaní business ašpirácií či želanej firemnej kultúry. Tieto skúsenosti dokáže zúročiť aj pri individuálnych stretnutiach, pri mentoring či koučingu.